U kratko o našim straživanjima:

• Naše istraživačko osoblje obično uključuje 10 ili više istraživača, uključujući zaposlene, studente, doktorante, gostujuće istraživače i suradnike.

• Naš rad je uglavnom financiran od strane nacionalnih i EU novčanih sredstava za istraživanja.

• Naš rad uglavnom rezultira sa 10 - 15 recenziranih publikacija godišnje

• U bilo kojem trenutku, naši znanstvenici će raditi na nekoliko pojedinačnih istraživačkih i stručnih projekata, od eksperimentalne analize reproduktivne biologije do molekularnih studija na ribama, vodozemcima ili gmazovima.

 

Kako se možete uključiti u naša istraživanja?

 

      Ako ste zainteresirani za uključivanje u HIBov tim kao suradnik ili diplomat, prvi korak je da naučite nešto više o nama kroz opise naših prijašnjih i tekućih istraživanja, publikacija i dostupnim zbirkama. Ako mislite da su vaši interesi u skladu s vrstom posla koji mi radimo, sljedeći korak je prikupiti informacije o otvorenim temama, te našim zahtjevima i očekivanjima od suradnika i studenata. Kada ste upoznati sa našim radom i programom, obratite se jednom od HIBovih istraživača s osnovnim akademskim informacije o sebi, svojim interesima i svojim obrazovnim ciljevima. Prihvaćanje u HIBov tim je vrlo konkurentan proces i očekujemo da najuspješniji kandidati imaju iznimnu motivaciju, jak „track record“ akademskog angažmana (pr. u studenskim udrugama), te iskustvo u terenskom radu. Samostalna istraživanja i prijašnje publikacije su iznimno poželjne.

Joomla templates by a4joomla