Poštovani studenti,

 

Hrvatski Institut za biološku raznolikost je nezavisni znanstveni institut koji se bavi istraživanjem bioraznolikosti, ekologijom zajednica i taksonomijom. Trenutno imamo u ponudi nekoliko istraživačkih tema za koje tražimo mlade i sposobne studente biologije koji žele sudjelovati na zanimljivim i vrlo objavljivim znanstvenim istraživanjima. Istraživanja se obavljaju pod mentorstvom dr. sc. Dušana Jelića.

Od studenata očekujemo entuzijazam i predanost istraživanju, a nudimo prijateljsko okruženje, priliku za učenje i napredovanje, te znanstveno usavršavanje. Kroz proces izrade rada studenti se dodatno obrazuju da bi mogli pripremiti 1) oralno izlaganje za jednu međunarodnu konferenciju, 2) prijedlog projekta za financiranje istraživanja i 3) jedan stručno-znanstveni rad prije same diplome. Cilj je gurnuti naše studente u top 10% najboljih studenata date generacije i osigurati prednost u daljnjem obrazovanju (doktorski studiji, masteri u inozemstvu itd.) ili zaposlenju. U posljednjih 6 godina sam vodio (kao komentor) 18 studenata i čak 55 % njih je bilo uspješno u dobivanju sufinanciranja za istraživanja (5000 – 60000 HRK), a čak 66 % je objavilo svoj diplomski rad kao jedan ili više znanstvenih radova. U posljednje dvije godine oba postotka su gotovo 90%. Napominjem da ovo nisu teme za nemotivirane osobe. 

 

dr. sc. Dušan Jelić,

HIB

 

Pregled trenutno dostupnih tema (ožujak, 2018.):

 

Doktorski rad

Trenutno nema tema

 

Diplomski rad

Preklapanje ekološke niše kod sestrinskih vrsta roda Pelophylax

U Hrvatskoj i regiji danas prepoznajemo 4 vrste zelenih žaba koje pripadaju rodu Pelophylax: P. ridibundus, P. lessonae, P. kurtmulleri, P. sqipericus; i njihove hibridne komplexe (pr. P. kl. exculentus). Ovaj hibridogenetički kompleks je vrlo zanimljiv za istraživanje preklapanja ekološke niše i definiranja kako je moguće da su tako blisko srodne vrste i njihovi hibridi u mogućnosti naseljavati ista staništa i razdvajati nišu. U slučaju značajnog preklapanja ekološke niše, očekujemo da bi moralo doalaziti do kompeticije i posljedično do isključivanja nekih taksona. No poznato je da postoje lokaliteti gdje i dolaze i sve četiri vrste i njihov hibrid što govori ili da isključivanja nema ili da je u tijeku. Tema ovog diplomskog rada biti će disekcija jedinki roda Pelophylax iz naše kolekcije i muzejskih zbirki te bilježenje osnovnih ekoloških karakteristika kao što su spol, reproduktivna kondicija, prehrana, starost, paraziti itd.)

 

Usporedba prehrambene niše kod 11 vrsta zmija Jadranskih biotopa

Zajednice zmija u Hrvatskoj su izraženo definirane preklapanjem prehrambene niše pojedinih vrsta. Iz tog razloga unutar pojedinih zajednica vidljivo je isključivanje pojedinih vrsta koje imaju iste ili vrlo slične preference prema vrsti i veličini plijena. No, da bi stvar bila još kompleksnija, većina vrsta u svom subadultnom stadiju preferira izrazito drugačiji plijen nego u odraslom. Tema ovog diplomskog rada biti će disekcija jedinki iz porodice Colubridae (Coronella austriaca, Natrix natrix, N. tessellata, Zamenis longissimus, Z. situla, Hierophis gemonensis, H. viridiflavus, Dolichophis caspius, Malpolon insignitus, Tellescopus fallax, Platyceps najadum) iz naše kolekcije i muzejskih zbirki (Beč, Budimpešta) te bilježenje osnovnih prehrambenih i ekoloških karakteristika (spol, reproduktivna kondicija, starost, paraziti itd.).

 

Ekologija zajednice gmazova u kanjonu rijeke Krke (NP Krka)

Ekološka istraživanja gmazova uglavnom su usmjerena na istraživanja ekoloških karakteristika pojedinih vrsta. Ovim istraživanjem želimo uspostaviti trajni monitoring gmazova i praćenje njihove interakcije i načina na koji dijele ekološku nišu kako bi za sve vrste bilo dovoljno prostora. Istraživanje se bazira na analizi podataka prikupljenih iz poligona za Capture/Mark/Recapture studiju. Jedan poligon nalazi se uz rijeku Krku u kanjonu dubine 150 m, a drugi na lijevom platou iznad kanjona kod mjesta Puljani. Student će sudjelovati u prikupljanju jedinki pregledom terena i unaprijed postavljenih skloništa, te mjerenju i analizi prehrane.

 

Reproduktivna ekologija endemskih vrsta slatkovodnih riba 

Diplomski rad u kojem bi student sudjelovao u istraživanju reproduktivne biologije nekoliko endemskih vrsta hrvatske ihtiofaune (pr. Telestes miloradi, T. croaticus, T. polylepis, Delminichthys krbavensis, D. jadovensis, Phoxinellus dalmaticus itd.). Fokus istraživanja jest uspostava reproduktivne kolonije ovih vrsta uz upotrebu novih inovativnih tehnologija za razmnožavanje ugroženih vrsta.

 

Ponašanje i učenje kod endemskih vrsta slatkovodnih riba 

Diplomski rad u kojem bi student sudjelovao u istraživanju naučenih ponašanja kod nekoliko endemskih vrsta hrvatske ihtiofaune (pr. Telestes miloradi, T. croaticus, T. polylepis, Delminichthys krbavensis, D. jadovensis, Phoxinellus dalmaticus itd.) i usporedba sa ostalim vrstama, posebice invazivnim. Fokus istraživanja bi bio kvantificiranje brzine učenja novih ponašanja kod riba.

 

Biogeografija slatkovodnih riba Buškog blata i sliva rijeke Cetine

Istraživanje bi bilo fokusirano na pregled ihtiofaune Buškog blata i definiranje njezine sadašnje i prošle povezivosti sa ostatkom sliva rijeke Cetine u B&H i Hrvatskoj. Poseban fokus dat će se endemskoj ihtiofauni kao i invazivnim stranim vrstama, te definiranju konzervacijskih aktivnosti za daljnje upravljanje.

 

 

Seminarski rad

 

Reproduktivna ekologija endemskih vrsta slatkovodnih riba 

 Više seminara u kojima bi studenti sudjelovali u istraživanju reproduktivne biologije nekoliko endemskih vrsta hrvatske ihtiofaune (pr. Telestes miloradi, T. croaticus, T. polylepis, Delminichthys krbavensis, D. jadovensis, Phoxinellus dalmaticus itd.). Fokus istraživanja jest uspostava reproduktivne kolonije ovih vrsta uz upotrebu novih inovativnih tehnologija za razmnožavanje ugroženih vrsta.

 

 

 

Pregled prijašnjih radova i radova u tijeku =>

Joomla templates by a4joomla