Članstvo u Institutu je dobrovoljno za sve udruge i saveze udruga koji djeluju u skladu s ciljevima Instituta, a članom Instituta se može postati na temelju poziva Upravnog odbora Instituta. Predstavnika/icu udruge u Institutu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge.

Udruge ili savezi udruga mogu postati članovi Instituta ukoliko ispunjavaju sljedeće uvjete:

a.    ako su osnovane u skladu sa zakonom i upisane u registar nadležnog državnog tijela kao neprofitne pravne osobe

b.    ako su primile poziv za učlanjenje od Upravnog odbora Instituta

c.    ako nadležno tijelo udruge donese odluku o udruživanju i ako prihvate ovaj Statut

Joomla templates by a4joomla