DUŠAN JELIĆ

Dušan Jelić (dr. sc. prirodne znanosti, znanstveno polje biologija) (rođen 5. prosinca 1982.) - predsjednik Hrvatskog instituta za biološku raznolikost i stručni suradnik u Institutu za istraživanje i razvoj održivih ekosustava (IRES). Njegov rad uključuje različite aspekte istraživanja riba, vodozemaca i gmazova, kao što su biogeografija, ekologija, morfologija, taksonomija, filogeografija, zaštita, itd. Poslije diplomski studij biologije je započeo 2009. godine i uspiješno obranio doktorsku disertaciju iz područja biogeografije i preklapanja niša kod zmija otrovnica u listopadu 2013. Radno iskustvo stekao je radom u Državnom zavodu za zaštitu prirode kao stručni suradnik za kralješnjake (2008. - 2012.), te kao direktor Hrvatskog herpetološkog društva Hyla (2012. - 2015.). Tijekom tog razdoblja radio je na izradi drugog izdanja Crvene knjige vodozemaca i gmazova Hrvatske te kao ekspert u izradi Natura 2000 ekološke mreže u Hrvatskoj (važna područja za vodozemce i gmazove). Tijekom svoje karijere bio je voditelj 30 projekata za zaštitu biološke raznolikosti, te nekih od najdužih projekata monitoringa herpetofaune u Hrvatskoj: devet godina (2007. – 2015.) praćenja Vipera ursinii macrops i Vipera ammodytes u Hrvatskoj (NP Paklenica), četiri godine (2009. – 2015.) praćenje Ablepharus kitaibelii na području PP Papuk. Tijekom 2012. i 2013. bio je angažiran kao key ekspert za herpetofaunu na međunarodnom MANMON projektu (NATURA2000 menadžment i nadzor u Hrvatskoj). Dušan je glavni urednik znanstveno-stručnog časopisa HYLA - herpetološki bilten, te je recenzent u nekoliko međunarodnih časopisa. Ujedino je autor ili koautor sedam knjiga i 46 znanstvenih radova iz područja ihtiologije i herpetologije.

LinkedIn
ResearchGate


 

IVAN ŠPELIĆ

Ivan Špelić (mag. oecol. et prot. nat.; mag. ing. agr.) (rođen 12. travnja 1988. godine) – istraživač Hrvatskog instituta za biološku raznolikost (HIB); radi na istraživanju riba, što uključuje terenski rad, pisanje izvještaja, elaborata i znanstvenih radova. 2013. godine je diplomirao na Diplomskom studiju Ekologije i zaštite prirode pri biološkom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje Magistra ekologije i zaštite prirode. 2015. je diplomirao na Diplomskom studiju ribarstva i lovstva pri Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekao zvanje Magistra lovstva i ribarstva. Tijekom karijere u HIB-u i članstva u Hrvatskom društvu za biološka istraživanja (HDBI) je bio voditelj projekta Kartiranje potočne mrene u PP Papuk (2015.) te voditelj terenskih istraživanja na 9 projekata vezanih uz ihtiologiju (2014.-2016.). Dio radnog vremena je obavljao poslove Asistenta za akvaristiku i akvatične organizme na projektu Kaquarium (izgradnja slatkovodnog akvarija AquatiKA u Karlovcu) financiranom iz europskih fondova. Koautor je dva znanstvena rada te je sudjelovao na znanstvenim kongresima kao koautor dva postera.

ResearchGate
LinkedIn
Orcid


 

MATEJ VUCIĆ


Matej Vucić
(mag.oecol. et prot.nat.), rođen je 17. ožujka 1991. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Zvanje magistra ekologije i zaštite prirode je stekao na Biološkom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu, 2015. godine. Od prosinca 2015. godine radi kao pripravnik biolog na Hrvatskom institute za biološku raznolikost. Njegov rad i područje interesa uključuju ihtiologiju i herpetologiju, ponajprije genetiku, molekularnu biologiju, morfometriju te ekologiju, distribuciju i filogeografiju. Bio je voditelj herpetološke sekcije u udruzi studenata biologije “BIUS”, vodio je nekoliko istraživanja, prije svega zelenih žaba (rod Pelophylax) te pijora (Phoxinus phoxinus)  te je sudjelovao na istraživanjima u inozemstvu: genetička istraživanja u EBI Ecologie & Biologie des Interactions (UMR 7267) of Université de Poitiers, Francuska, te morfometrijska i meristička istraživanja pijora (Phoxinus phoxinus) u Prirodoslovnom muzeju u Beču preko projekta SYNTHESYS. Bio je stručni suradnik i suvoditelj u emisiji “Školski sat”. Od studenog 2016. godine, student je poslijediplomskog studija na Biološkom odsjeku Prirodoslovno – matematičkog faulteta u Zagrebu. Sudjelovao je na biološkim kongresima, kao autor i koautor znanstvenih publikacija. Član je Udruge “HYLA”, Hrvatskog društva za biološka istraživanja.

LinkedIN
ResearchGate
Orcid
FEITOUMATT LEMATT HAMA

Feitoumatt Lematt Hama (doktor prirodne znanosti, znanstveno polje biologija) (rođ. 1980.) konzultatnt za Francuski NGO Chelonee te njemački GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) unutar programa “Biodiversity-Petroleum in Islamic Republic of Mauritania”. Njezino područje rada uključuje gmazove, posebice morske kornjače, njihovu zaštitu, razmnožavanje, morfologiju, nenamjerni izlov, nasukavanje, terestrička i morska staništa, ponašanje i rasprostranjenost. Velik dio njezinog rada uključuje i pomoć lokalnim zajednicama te rad s lokalnim stanovništvom na očuvanju morske bioraznolikosti. Godine 2009. je diplomirala na tematici interakcije ribarstva i morskih kornjača na Sveučilištu Abdel Malek Essaadi, Prirodoslovnom fakultetu u Tetouanu (Maroko). Doktorski studij je započela 2010. godine na području konzervacije morskih kornjača u Mauritaniji. Studij je uspješno završila u siječnju 2015. godine. Suvoditelj je projekta “Digimile” čiji je cilj monitoring i očuvanje morskih kornjača na obalama Mauritanije. Tijekom 2011. je, kao aktivni član NGO organizacije Chelonee, sudjelovala na prikupljanju preliminarnih podataka o gniježđenju karetne želve (Eretmochelys imbricate) na području dvaju Gvineja, s ciljem izrade strategije očuvanja morskih kornjača. Od 2011. – 2013. je radila kao nastavni asistent kolegija Animalna biologija i Biologija organizama na Sveučilištu Abdel Malek Essaadi, Prirodoslovnom fakultetu u Tetouanu (Maroko). Godine 2013. provela je 2 mjeseca kao volonter u Istraživačkom centru za spašavanje i rehabilitaciju morskih kornjača, Dekamer (Dalyan, Turska). Autor je 5 znanstvenih publikacija na temi morskih kornjača s dodatne dvije u pripremi.

Joomla templates by a4joomla