Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

 

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda (agronomija), grana: Ribarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Web objave natječaja:  http://www.unipu.hr/index.php?id=77&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13766&cHash=427d5e31e9e8f472da6327981f97e5cf

Datum objave natječaja: 23. 11. 2016.

 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Zagrebačka 30, Pula, raspisuje natječaj

Odjel za prirodne i zdravstvene studije:

  • za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta,  iz područja: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda (agronomija), grana: Ribarstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. a) životopis;
  2. b) preslik diplome i prijepis ocjena sa sveučilišnog dodiplomskog studija odnosno diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (za izbore u suradnička zvanja);
  3. c) preslik diplome o doktoratu znanosti (za izbore u znanstveno-nastavna zvanja)
  4. d) opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti;
  5. e) popis objavljenih znanstvenih, nastavnih i stručnih radova i priložiti relevantne radove;
  6. f) domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te
  7. g) za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ako se na natječaj javi pristupnik koji nema znanstveno zvanje dužan je snositi troškove provedbe izbora sukladno općem aktu Sveučilišta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa prilozima podnose se tajništvu Rektorata na adresi: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30 s  naznakom "za natječaj".      

LINK=>

Joomla templates by a4joomla