SVEUČILIŠTE U Zagrebu

Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb,

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor u:

 1. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu, na Odsjeku u Čakovcu – 1 izvršitelj
 2. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za prirodoslovlje, geografiju i povijest – 1 izvršitelj
 3. znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filozofija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za filozofiju i sociologiju – 1 izvršitelj
 4. naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana sistematska kineziologija (Predmet: Kvantitativna istraživanja) – 1 izvršitelj
 5. naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana likovna pedagogija – 1 izvršitelj
 6. nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu, na Odsjeku u Petrinji – 1 izvršitelj
 7. naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističke znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti (Metodika hrvatskog jezika), na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu – 3 izvršitelja
 8. naslovno nastavno zvanje predavača za umjetničko područje, polje kazališna umjetnost, grana kazališna režija, na Katedri za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu – 1 izvršitelj
 9. naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (Predmet: Metodika matematike), na Odsjeku u Petrinji – 1 izvršitelj
 10. naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija na Katedri za prirodoslovlje, geografiju i povijest – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03. (Uredba), 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH).

Prijava mora sadržavati:

 • životopis (potpisan, najviše jedna kartica teksta);
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno elektronički zapis;
 • presliku diplome o završenom studiju i/ili stečenom akademskom stupnju;
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu;
 • prikaz znanstvene, nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti;
 • popis radova i separate radova relevantnih za izbor te podatke o znanstvenoj, nastavnoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti;
 • presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani;
 • dokaz o državljanstvu;
 • za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (B2 ili C1).

Dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku (CD, u Wordu,  osim separata radova).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na gornju adresu s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

 
LINK =>

Joomla templates by a4joomla